Chroń swój biznes z Ekotrade

Bezpieczeństwo biznesu z Ekotrade

Czy wiesz...

 • jakie KONSEKWENCJE mogą grozić Ci – jako osobie fizycznej działającej w imieniu pracodawcy – za brak podjęcia właściwych działań wynikających z Projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku?
 • jaka ODPOWIEDZIALNOŚĆ – zgodnie z Projektem Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – może ciążyć na Twojej Firmie w razie ich popełnienia?
 • jakie KORZYŚCI wynikają z wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń w Twojej Firmie?

Dzięki współpracy z nami uzyskasz:

 • wsparcie przy realizacji wymogów stawianych przez ustawodawcę w zakresie warunków przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach prawa i ochrony sygnalistów
 • wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa biznesu, abyś mógł spokojnie realizować swoją działalność bez ryzyka narażenia na odpowiedzialność finansową, odszkodowawczą oraz karną
 • wsparcie w dostosowaniu działalności firmy do wymogów dochowania należytej staranności w organizacji oraz w nadzorze nad tą działalnością
 • wdrożenie systemu EKOSYGNAL – do zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń prawa


Chroń swój biznes z Ekotrade
- to pakiet nowych usług świadczonych przez EKOTRADE, dedykowanych przedsiębiorcom prywatnym oraz podmiotom publicznym. Pakiet ten pozwala dostosować działanie firmy do wymogów prawnych zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii a także w projektach ustaw: o ochronie osób zgłaszających naruszania prawa oraz o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Poznaj nasze usługi:
Zakres świadczonych usług »
Szczegóły oferty »
Cennik »
Nasz Zespół »
Baza wiedzy »
Kontakt » 

BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU

 • Przeanalizujemy procedury wewnętrzne Twojej Firmy, znowelizujemy i dostosujemy do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937
 • Opracujemy i wdrożymy nowe procedury zgodne z Dyrektywą
 • Przeszkolimy pracowników i kadrę menedżerską w celu podniesienia świadomości w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom i naruszeniom w Twojej Firmie


EKOSYGNAL SYSTEM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NARUSZEŃ

 • Wdrożymy i skonfigurujemy dla Twojej Firmy system zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń EKOSYGNAL (powered by GlobaLeaks https://www.globaleaks.org), zapewniający zgodność z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
 • Zapewnimy możliwość zachowania anonimowości
 • Zapewnimy bezpieczeństwo i poufność zgłoszeń
 • Zweryfikujemy wpływające zgłoszenia i dokonamy oceny ich wiarygodności
 • Podejmiemy działania następcze, przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające
 • Zarekomendujemy możliwe do podjęcia działania naprawcze
 • Zapewnimy prowadzenie Rejestru zgłoszeń

Funkcje systemu EKOSYGNAL

 • Zarządzanie zgłoszeniami
 • Możliwość zgłoszenia anonimowego
 • Możliwość zgłoszenia z zachowaniem poufności danych sygnalisty
 • Wymiana korespondencji z sygnalistą
 • Zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych
 • Zaawansowany kreator kwestionariuszy
 • Samodzielna aplikacja (nie są potrzebne serwery WWW ani aplikacje)
 • Łatwa integracja platformy z istniejącymi stronami internetowymi i intranetami
 • Zgodność z ISO 37002 i Dyrektywą UE 2019/1937
 • Konfigurowalne zasady przechowywania danych RODO
 • Brak dzienników adresów IP
 • Brak śladów w pamięci podręcznej przeglądarki

System sprawdzony w wielu testach penetracyjnych.


DOSTOSOWANIE ORGANIZACJI TWOJEJ FIRMY DO USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY

 • Udzielimy wsparcia Twojej Firmie w zakresie spełnienia wymogów dochowania należytej staranności w organizacji działalności Twojej Firmy; naborze pracowników, wyborze współpracowników, partnerów i nadzorze w organizacji
 • Zweryfikujemy kandydatów do pracy w Twojej Firmie
 • Dokonamy weryfikacji Twoich potencjalnych lub obecnych kontrahentów i partnerów biznesowych pod kątem reputacji i rzetelności


Nasz zespół
Stawiamy do Twojej dyspozycji zespół wykwalifikowanych ekspertów o wieloletnim doświadczeniu w przeciwdziałaniu nadużyciom w biznesie, ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji. Będą dla Ciebie pracować praktycy, dla których ujawnianie nieprawidłowości, ich wyjaśnianie, dokumentowanie i podejmowanie działań naprawczych to codzienność. Dbałość o poufność, interes klienta – w szczególności jego reputację – to nasz cel nadrzędny. Pomożemy wykryć nieprawidłowości, zanim dowiedzą się o nich organa ścigania i media. Z nami zminimalizujesz ryzyko sankcji finansowych i odpowiedzialności karnej. Doświadczenie ekspertów wynikające z wieloletniej współpracy z instytucjami nadzoru oraz organami ścigania to gwarancja należytego przygotowania Firmy do kontroli. Pomożemy zbudować wzajemne zaufanie w relacji pracownik – pracodawca i wyższy poziom świadomości pracowników ceniących etyczne postępowanie.


Baza wiedzy
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937
Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – projekt
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – projekt


Kontakt
EKOTRADE Serwis FM sp z o.o.,
81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3
e-mail: ekosygnal@ekotrade.com.pl
tel. +48 695 225 491