Inne usługi

USŁUGI RECEPCYJNEFirma EKOTRADE w ramach świadczenia usług ochrony osób i mienia świadczy również usługi recepcyjne, realizowane przez osoby doświadczone w pracy recepcyjnej. W celu realizacji ww. usług, firma oddelegowuje do pracy na obiekcie przeszkolone, młode recepcjonistki, znające w stopniu, co najmniej dobrym język obcy. Obecnie firma świadczy usługi recepcyjne w wielu warszawskich biurowcach, min.: City Center, Sienna Center, Jasna Center, Crow Point, Wola Park, Warsaw Tower czy BRE Bank S.A.Novum w zakresie usług recepcyjnych jest stanowisko Meeter Greetera, którego zadaniem jest nawiązanie pierwszego kontaktu z klientem w celu skierowania go do właściwego pracownika banku, jak również realizacja pierwszych świadczeń bankowych.Osoby wykonujące pracę na recepcji odpowiedzialne są m.in. za:

 • koordynację ruchu osobowo- materiałowego na terenie ochranianego obiektu,
 • odnotowanie w księdze ewidencji personalnych, osób wpuszczanych na teren,
 • potwierdzanie z zainteresowanymi pracownikami obiektu, czy danego interesanta przyjmą,
 • wydawania i odbieranie identyfikatora „gościa”, „serwisu” itp.,
 • kierowanie do kontroli wstępnej dostarczanych do obiektu przesyłek, celem ich sprawdzenia przed przekazaniem do adresata,
 • ograniczenie dostępu osób postronnych do pomieszczeń dozorowanych, poprzez ścisłą ewidencję kluczy,
 • dystrybucja dostarczanej prasy,
 • łączenie rozmów telefonicznych i informowanie klientów o działaniu firm zlokalizowanych na terenie obiektu,
 • prowadzoną dokumentację, wydawane i zagubione przepustki.


USŁUGI PORZĄDKOWE

EKOTRADE proponuje również kompleksowe usługi z zakresu utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych oraz dodatkowe usługi specjalistyczne z zakresu utrzymania czystości na indywidualne życzenia Klienta. Przy wykonaniu oferowanej przez nas usługi korzystamy z profesjonalnego sprzętu elektromechanicznego a także profesjonalnych środków chemicznych uznanych europejskich producentów.

Oferujemy kompleksowe usługi porządkowo – czystościowe, które swoim zakresem obejmują zarówno czynności wykonywane codziennie jak i powtarzalne cyklicznie. Tworzymy optymalny pakiet usług odpowiedni do konkretnego obiektu Klienta, uwzględniamy nie tylko warunki obiektu, lecz także specyfikę pracy Klienta, jego sugestie i życzenia.W szerokim wachlarzu naszych usług znajdują się również usługi specjalistycznie świadczone jednorazowo na każde życzenie Klienta, min.: mechaniczne doczyszczanie powierzchni podłogowych, zabezpieczanie posadzek powłokami ochronnymi (w tym także anty-poślizgowymi), doczyszczanie i krystalizację powierzchni marmurowych, czyszczenie wykładzin dywanowych (metodą ekstrakcyjną), pranie firan i żaluzji pionowych, mycie okien (w tym na wysokościach), doczyszczanie po remontach, czyszczenie elewacji budynków.

Prowadzimy elastyczną politykę cenową: ceny na nasze usługi warunkowane są wielkością obiektu Klienta, standardem jego wykończenia i wyposażenia a także powtarzalnością wykonywanych zabiegów.SZKOLENIA

Studium Kształcenia Specjalistycznego „OCHRONIARZ” funkcjonuje w strukturach Ekotrade Sp. z o. o. od 1998 roku. Posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Słupska oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Gdańsku.SKS „OCHRONIARZ” specjalizuje się w prowadzeniu całej gamy szkoleń związanych z branżą „ochroniarską” - zgodnych z zapotrzebowaniem zleceniodawców. Przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe naszych wykładowców daje gwarancje skutecznego przygotowania uczestników szkoleń do egzaminów na licencję pracownika ochrony fizycznej osób i mienia oraz innych zadań wynikających z celów kursów.Dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną wyposażoną w sprzęt audiowizualny. 
Naszym ważkim atutem w kształceniu pracowników ochrony jest posiadanie jednostek broni szkoleniowej niezbędnych do wdrożenia bezpiecznych nawyków obchodzenia się z nią w czasie służby oraz praktycznego strzelania.


Nasz zakres działania to między innymi:

 • kurs przygotowujący do egzaminu na licencję pracownika ochrony,

 • kurs dla pracowników dozoru nie wymagających licencji,

 • kursy dla członków służb porządkowych imprez masowych,
 • szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • szkolenia pracowników dozoru z zakresu taktyki ochrony wynikającej ze specyficznego charakteru chronionego obiektu,

 • szkolenie i warsztaty dla grup interwencyjnych z uwzględnieniem psychologicznych aspektów działania w czasie interwencji,

 • szkolenie z zakresu posługiwania się pałką tonfa,

 • szkolenie z podstawowych technik samoobrony dla dzieci , pań, panów,

 • szkolenie w bezpiecznym posługiwaniu się bronią palną typu pistolet P83 i inne, pistolet maszynowy „glauberyt”, strzelbą gładkolufową „mosberg”,
 • szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

 • szkolenia z zakresu BHP - całokształt tej problematyki,
 • opracowanie ryzyka zawodowego,

 • opracowanie planów ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych obiektów.

Wybrani klienci oraz partnerzy sieciowi

Warszawa
Bydgoszcz
Białystok
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Goleniów
Katowice
Kraków
Kielce
Lublin
Łódź
Nowy Sącz
Olsztyn
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Wrocław
Zielona Góra
Słupsk
• warszawa
• bydgoszcz
• bialystok
• elblag
• gdansk
• gdynia
• goleniow
• katowice
• krakow
• kielce
• lublin
• lodz
• nowy sacz
• olsztyn
• poznan
• rzeszow
• szczecin
• wroclaw
• zielona gora
• slupsk

Warszawa

ul. Melomanów 4
00-712 Warszawa

tel.: (22) 54-89-000
fax.: (22) 54-89-050


e-mail: biuro@ekotrade.com.pl

loga 2012 © EKOTRADE.com.pl | created by raffine