Pozostałe usługi

Pozostałe usługi Ekotrade

USŁUGI RECEPCYJNE
Firma EKOTRADE świadczy usługi recepcyjne, oddelegowujemy do pracy na obiekcie przeszkolone oraz doświadczone osoby, znające w stopniu, co najmniej dobrym język obcy. Obecnie firma świadczy usługi recepcyjne w wielu budynkach biurowych na terenie polski.

usługi recepcyjne
recepcja ochrona ekotrade

Osoby wykonujące pracę na recepcji odpowiedzialne są m.in. za:

 • koordynację ruchu osobowo - materiałowego na terenie ochranianego obiektu
 • odnotowanie w księdze ewidencji personalnych, osób wpuszczanych na teren
 • potwierdzanie z zainteresowanymi pracownikami obiektu, czy danego interesanta przyjmą
 • wydawania i odbieranie identyfikatora „gościa”, „serwisu” itp.
 • kierowanie do kontroli wstępnej dostarczanych do obiektu przesyłek, celem ich sprawdzenia przed przekazaniem do adresata
 • ograniczenie dostępu osób postronnych do pomieszczeń dozorowanych, poprzez ścisłą ewidencję kluczy
 • łączenie rozmów telefonicznych i informowanie klientów o działaniu firm zlokalizowanych na terenie obiektu
 • prowadzoną dokumentację, wydawane i zagubione przepustki

USŁUGI PORZĄDKOWE
EKOTRADE proponuje również kompleksowe usługi z zakresu utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych oraz dodatkowe usługi specjalistyczne z zakresu utrzymania czystości na indywidualne życzenia Klienta. Przy wykonaniu oferowanej przez nas usługi korzystamy z profesjonalnego sprzętu elektromechanicznego a także profesjonalnych środków chemicznych uznanych europejskich producentów.

Oferujemy kompleksowe usługi porządkowo – czystościowe, które swoim zakresem obejmują zarówno czynności wykonywane codziennie jak i powtarzalne cyklicznie. Tworzymy optymalny pakiet usług odpowiedni do konkretnego obiektu Klienta, uwzględniamy nie tylko warunki obiektu, lecz także specyfikę pracy Klienta, jego sugestie i życzenia.

W szerokim wachlarzu naszych usług znajdują się również usługi specjalistycznie świadczone jednorazowo na każde życzenie Klienta, min.: mechaniczne doczyszczanie powierzchni podłogowych, zabezpieczanie posadzek powłokami ochronnymi (w tym także anty-poślizgowymi), doczyszczanie i krystalizację powierzchni marmurowych, czyszczenie wykładzin dywanowych (metodą ekstrakcyjną), pranie firan i żaluzji pionowych, mycie okien (w tym na wysokościach), doczyszczanie po remontach, czyszczenie elewacji budynków.

Prowadzimy elastyczną politykę cenową: ceny na nasze usługi warunkowane są wielkością obiektu Klienta, standardem jego wykończenia i wyposażenia a także powtarzalnością wykonywanych zabiegów.SZKOLENIA
Studium Kształcenia Specjalistycznego „OCHRONIARZ” funkcjonuje w strukturach Ekotrade Sp. z o. o. od 1998 roku. Posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Słupska oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Gdańsku.

SKS „OCHRONIARZ” specjalizuje się w prowadzeniu całej gamy szkoleń związanych z branżą „ochroniarską” - zgodnych z zapotrzebowaniem zleceniodawców. Przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe naszych wykładowców daje gwarancje skutecznego przygotowania uczestników szkoleń do realizowania zadań z zakresu ochrony osób i mienia.

Nasz zakres działania to między innymi:

 • kursy dla członków służb porządkowych imprez masowych
 • szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • szkolenia pracowników dozoru z zakresu taktyki ochrony wynikającej ze specyficznego charakteru chronionego obiektu
 • szkolenie i warsztaty dla grup interwencyjnych z uwzględnieniem psychologicznych aspektów działania w czasie interwencji
 • szkolenie z zakresu posługiwania się pałką tonfa
 • szkolenie z podstawowych technik samoobrony dla dzieci , pań, panów
 • szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • szkolenia z zakresu BHP - całokształt tej problematyki
 • opracowanie ryzyka zawodowego
 • opracowanie planów ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych obiektów

Przedstawicielstwa

Nasze przedstawicielstwa »