Konwoje

Konwoje Ekotrade

Nasza firma świadczy również profesjonalne usługi z zakresu konwojowania wartości pieniężnych. Posiadamy środki transportu specjalnego , przystosowane jako bankowozy zgodnie z załącznikiem 3 – 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.09.2010 /Dz.U z 2010 r poz.1128/.
Każdy z bankowozów posiada certyfikat zgodności wydany przez PIMOT w Warszawie

EKOTRADE każdego roku wykonuje ponad 5 tysięcy konwojów bankowych inkasa oraz zasilania i odsilania bankomatów – usługi te realizujemy od 30 lat na co składa się zaufanie klientów.

ekotrade konwoje
konwoje

Specjalne, rygorystyczne procedury oraz właściwie dobrana kadra pozwala nam uniknąć przypadków próby zaboru mienia. Posiadamy dodatkowe ubezpieczenia transportowanego mienia, które nie zostało ujęte w definicji – wartości pieniężnych – np. karty płatnicze, bilety komunikacyjne oraz akcyzy.

Wszyscy konwojenci są ubezpieczeni od NNW, jest to dodatkowe zabezpieczenie wykonywanej usługi , podczas czynności załadunku i rozładunku towaru z pojazdów.
Konwojenci przeszkoleni są z obsługi wózków z napędem silnikowym, zasad poruszania się po lotniskach – certyfikat GULC, posiadają zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, przeznaczonymi do przewożenia wartości pieniężnych oraz szereg innych uprawnień niezbędnych do świadczenia profesjonalnej usługi.

Nasi konwojenci transportują bankowozami wartości pieniężne i przedmioty znacznej wartości po całej Europie.

konwój ochrona ekotrade
transport konwój

Nasi konwojenci przechodzą dodatkową weryfikację potwierdzającą możliwość pracy w szczególnie trudnych i stresogennych warunkach – do grup konwojowych trafiają tylko sprawdzeni pracownicy ochrony z minimum 2 letnim stażem pracy. Pracownicy wyposażeni są w broń palną krótką, broń palną maszynową, hełmy, kamizelki kuloodporne, środki przymusu bezpośredniego, torby z paralizatorami do przenoszenia wartości itd. Szczegółowa „Instrukcja konwojowania” pozwala nam osiągnąć bardzo wysoką precyzję w wykonywanych zadaniach.

Konwoje wykonujemy wyłącznie przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu przeznaczonych samochodów – marka, rodzaj i ilość uzależniona jest głównie od wartości i wielkości przewożonych dóbr. Pojazdy posiadają nadajnik GPRS umożliwiający natychmiastową ich lokalizację przez Centrum Monitoringu.

Licencja przewoźnika międzynarodowego »
Zezwolenie do licencji przewoźnika »

Przedstawicielstwa

Nasze przedstawicielstwa »