Szczegóły oferty

Poznaj pakiety naszych usług

Kompleksowy pakiet usług dostosowania działalności podmiotów gospodarczych do wymogów Ustaw:
- o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
- o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

W każdym pakiecie istnieje możliwość indywidualnego ustalenia zakresu usług!Pakiet Podstawowy

 • Wdrożenie i konfiguracja systemu EKOSYGNAL zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń, zapewniającego zgodność z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 • Wzór Procedury zgłaszania nieprawidłowości, naruszeń i ochrony sygnalistów.
 • Szkolenie z obsługi systemu.
 • Wzór rejestru zgłoszeń.
Zapytaj o szczegóły

Pakiet Podwyższony

 • Wdrożenie i konfiguracja systemu EKOSYGNAL zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń, zapewniającego zgodność z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 • Przegląd procedur Firmy pod kątem spełnienia wymogów Dyrektywy.
 • Opracowanie i wdrożenie lub dostosowanie istniejących procedur do wymogów prawnych.
 • Szkolenie z obsługi systemu.
 • Szkolenie pracowników w zakresie podnoszenia świadomości przeciwdziałania nadużyciom.
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń.
 • Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń -przyjęcie, analiza i ich kwalifikacja.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających i rekomendowanie działań naprawczych.
Zapytaj o szczegóły

Pakiet Optymalny

 • Wdrożenie i konfiguracja systemu EKOSYGNAL zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń, zapewniającego zgodność z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 • Przegląd procedur Firmy pod kątem spełnienia wymogów Dyrektywy.
 • Opracowanie i wdrożenie lub dostosowanie istniejących procedur do wymogów prawnych.
 • Szkolenie z obsługi systemu.
 • Szkolenie pracowników w zakresie podnoszenia świadomości przeciwdziałania nadużyciom.
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń.
 • Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń -przyjęcie, analiza i ich kwalifikacja.
 • Prowadzenie postepowań wyjaśniających i rekomendowanie działań naprawczych.
 • Dostosowanie działania Firmy do wymogów projektu Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (UOPZ):
  • szkolenie pracowników i kadry menedżerskiej w zakresie wymogów wynikających z UOPZ;
  • weryfikacja kandydatów do pracy i kontrahentów w celu spełnienia wymogu dochowania należytej staranności w wyborze pracowników i partnerów biznesowych;
  • opracowanie lub nowelizacja istniejących procedur zapewniających spełnienie wymogu stworzenia w Firmie systemu zapobiegania przestępstwom.
Zapytaj o szczegóły

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY OFERTY

EKOSYGNAL – zgłaszanie nieprawidłowości i naruszeń

* Pole oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

WYSYŁAJĄC FORMULARZ OŚWIADCZAM, ŻE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez EKOTRADE SERWIS FM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, jako administratora danych osobowych, do celów związanych z procedurą obsługi klienta oraz kontaktu z klientem drogą elektroniczną i telefoniczną, w szczególności do obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz.. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach opisanych w niniejszej klauzuli.

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od EKOTRADE SERWIS FM Sp. z o.o. informacji o ofercie przesłanej drogą e-mail i telefoniczną. Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w poniższej klauzuli informacyjnej RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest EKOTRADE SERWIS FM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, KRS: 0000470045.
 • Dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z procedurą obsługi klienta oraz kontaktu z klientem drogą elektroniczną i telefoniczną w szczególności do obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO i/lub nawiązania współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zapytania ofertowego i/lub realizacji umowy.
 • Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 • Podanie wymienionych w formularzu kontaktowym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz do innych odbiorców.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.