Monitoring

Monitoring Ekotrade

MONITORING SYSTEMÓW ALARMOWYCH
Nasza firma na terenie Polski posiada 10 własnych stacji monitorowania, mogących obsługiwać swym zasięgiem obszar całego kraju. Stacje monitorowania prowadzą 24 godzinny odbiór informacji napływających z indywidualnych systemów alarmowych – wszystkie informacje o stanie systemu alarmowego wysyłane są automatycznie do centrum komputerowego, tam są zapisywane i przechowywane w jego archiwum.

monitoring ekotrade
stacja monitorowania

Czuwający całą dobę dyspozytor centrali E.S.O.M. ( elektroniczny system ochrony mienia) reaguje natychmiast na sygnały alarmowe i w zależności od umowy z Abonentem uruchamia właściwą procedurę alarmową, która obejmuje zawiadomienie:

 • 6 osób wskazanych przez abonenta
 • Policji
 • innych służb
 • wysyłanie patroli interwencyjnych, które niezwłocznie udają się na miejsce alarmu w celu podjęcia czynnej ochrony mienia.

Do celów transmisji danych wykorzystywane są następujące środki łączności:

 • łączność radiowa
 • system radiowy
 • łączność telefoniczna
 • system transmisji danych po komutowanych łączach telefonicznych
 • łączność GSM SMS
 • system transmisji danych z wykorzystaniem komunikatów SMS w sieci telefonii komórkowej GSM
 • łączność GSM GPRS
 • system transmisji z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych w sieci telefonii komórkowej GSM.

MONITORING GPS POJAZDÓW
Monitorowanie pojazdów - ogólnie
Proponujemy kompleksowy system monitorowania pojazdów. Bazuje on na przejrzystej, łatwej w obsłudze aplikacji doskonale wspomagającej zarządzanie w firmie. Dostęp do informacji, zwiększenie bezpieczeństwa oraz kontrola nad kosztami pozwala skuteczniej i trafniej podejmować decyzje.

Wykorzystanie technologii GPS, GPRS oraz odczyt danych z magistrali CAN pozwala na zmniejszanie kosztów eksploatacji (przede wszystkim kosztów paliwa), zredukować nadużycia oraz optymalnie wykorzystać monitorowaną flotę.

System składa się z sterownika GPS/GPRS który co kilkanaście sekund (lub częściej) przekazuję na serwer informację z pojazdu. Następnie na naszym serwerze i poprzez aplikację użytkownik otrzymuje przetworzone dane o wybranych pojazdach. System wykorzystuje dokładne mapy Polski i Europy oraz umożliwia korzystanie z map Google.

Nasza oferta dotyczy dwóch segmentów – systemów logistycznych i systemów ochronnych


Logistyka
1. Transport i spedycja
System pozwala na monitorowanie pojazdów zarówno w kraju, jak i dzięki korzystnych pakietom roamingowym poza jego granicami. Oto wybrana funkcjonalność oferowana naszym klientom:

Kontrola paliwa m.in.:

 • odczyt danych z wtrysków paliwa (średnie spalanie z CAN)
 • odczyt danych z sond paliwa
 • możliwość zainstalowania zabezpieczenia wlewu paliwa
 • możliwość odczytu z poziomu paliwa z pływaka

Kontrola ładunku m.in.:

 • monitorowanie otwarcia/zamknięcia przestrzeni ładunkowej
 • możliwość zainstalowania dodatkowych termometrów
 • możliwość kontroli pracy sprzętu peryferyjnego np. HDS, kompresor, pompa

Weryfikacja pracy kierowców m.in.:

 • autoryzacja/identyfikacja kierowców
 • kontrola pracy kierowców (systemowa weryfikacja kart drogowych)

2. Firmy zatrudniające handlowców
System umożliwia lepsze zarządzanie oraz kontrolę pracy działu handlowego. Podstawowymi instrumentami do tego są:

 • możliwość planowanie i weryfikacja harmonogramu prac
 • możliwość monitorowania jazd prywatnych i służbowych
 • raport odwiedzin u klientów
 • możliwość podziału w raportach eksploatacyjnych na okresy (np. w czasie pracy, po pracy i w weekend) dzięki czemu dane o przebiegu, spalaniu i tankowaniach będą o wiele czytelniejsze

3. Sprzęt specjalistyczny (budowlany, rolniczy itd.)
W przypadku systemów dedykowanych do sprzętu specjalistycznego system konfigurujemy pod względem specyfiki jego użytkowania i danych jakimi klient jest zainteresowany. Najczęściej proponujemy klientom:

 • możliwość monitorowania motogodzin pracy sprzętu
 • możliwość pracy z uwzględnieniem pracy na biegu jałowym
 • kontrolę paliwa
 • kontrolę pracy sprzętu w zdefiniowanych, obowiązkowych obszarach

Ochrona
Systemy ochronne przeznaczone są do ochrony przed kradzieżą samochodów osobowych, ciężarowych oraz sprzętu specjalistycznego. Przy próbie kradzieży lub włamania sygnał alarmowy z autoalarmu, czujnika grawitacyjnego lub innego zamontowanego w pojeździe (np. przycisku napadowego) przesyłany jest do Centrum Monitoringu EKOTRADE. W celu weryfikacji alarmu kontaktujemy się klientem a następnie z naszymi patrolami interwencyjnymi. Jednocześnie możemy zdalnie zablokować możliwość uruchomienia pojazdu.

Monitoring sygnałów alarmowych odbywa się przez 24 godzinę na dobę. Dzięki temu użytkownicy pojazdów mogą uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych i poprzez kontakt z naszym Centrum Monitoringu można ustalić szczegółową pozycję.

Systemy ochronne można skutecznie połączyć z funkcjonalnością logistyczną. Dzięki temu zwiększamy nie tylko bezpieczeństwo pojazdów ale również kierowców i przewożonego ładunku.

Dowiedz się wiecej o lokalizacji pojazdów za pomocą GPS.LOKALIZATOR PERSONALNY GPS

 • mobilność
 • niewielkie rozmiary
 • przycisk pomocy
 • obsługa w systemie ESOMWINSQL
 • długi czas pracy na baterii

Lokalizator personalny GPS w systemie Android

 • łatwość instalacji
 • zdalna konfiguracja
 • obsługa w systemie ESOMWINSQL

MONITORING SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU
Firma EKOTRADE proponuje podłączenie Państwa obiektów do naszych terminali monitoringu - w świetle obowiązujących przepisów z w/w jednostkami terytorialnymi straży pożarnej podpisaliśmy stosowne umowy dotyczące prowadzenia i obsługi systemu monitoringu pożarowego na terenie m. st. Warszawy zgodnie z warunkami organizacyjno-technicznymi, jakimi powinny odpowiadać połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z Alarmowym Centrum Odbiorczym tych Komend. Monitorowanie sygnałów pożarowych odbywać się będzie przez Urządzenie Transmisji Alarmów TTR-CP08K (UTA). Dane urządzenie posiada wbudowany akumulator w celu zapewnienia awaryjnego źródła zasilania oraz pracuje bezobsługowo. UTA jest elementem sieci monitoringu, gdzie informacje z obiektu są przekazywane dwutorowo:

 • Drogą telefoniczną w oparciu o miejskie, telefoniczne łącza komutowane.
 • Drogą radiową, która jest realizowana w oparciu o wydzielone kanały radiowe.

W ochranianym obiekcie znajduje się system sygnalizacji pożaru, który w przypadku powstania alarmu (dym, ogień, wciśnięcie przycisku P. Poż ) wytwarza sygnał alarmowy. Sygnał ten jest kierowany do urządzeń transmisyjnych, a następnie natychmiastowo transmitowany poprzez łącze radiowe oraz linię telefoniczną. Sygnał alarmowy przesyłany jest równolegle do Stacji Monitorowania Alarmów (SMA) EKOTRADE oraz do odpowiedniej terytorialnie Komendy Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Po otrzymaniu sygnału o pożarze oficer dyżurny Straży Pożarnej wysyła właściwą Jednostkę Ratowniczo-gaśniczą.

W przypadku obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie przeciwpożarowej oraz bezpośrednio podłączonego do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, wymagane jest aby montowany w obiekcie sprzęt przeciwpożarowy posiadał stosowne parametry, potwierdzone certyfikatami zgodności lub świadectwami kwalifikacyjnymi.

Przedstawicielstwa

Nasze przedstawicielstwa »